6 Ιουλίου, 2021

Γιώργος Φάκαλος

Συνεργάζομαι χρόνια με τους ανθρώπους. Μέσα από την πλατφόρμα αλλά και από το δικό μου site, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το πελατολόγιο μου κοντά στο 30 – 35%. Πραγματικά είναι άνθρωποι με ήθος που μπορείς να εμπιστευτείς.