Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie
Διπλωματική Εργασία – Το Τελευταίο Εμπόδιο

Διπλωματική Εργασία – Το Τελευταίο Εμπόδιο

Σκοπός της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στη μεθοδολογία της έρευνας και στη συγγραφή ενός κειμένου που διακρίνεται για το επιστημονικό του ύφος. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να αφορούν το αντικείμενο της εκάστοτε σχολής. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε μερικά τμήματα είναι προαιρετική και εξαμηνιαία, σε άλλα υποχρεωτική και ετήσια. Επίσης υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να αναλάβει ένας φοιτητής την εκπόνηση της διπλωματικής του. Κριτήρια μπορεί να είναι η διάρκεια σπουδών, η συλλογή συγκεκριμένου αριθμού ECTS κτλ. Αντί να μιλάμε με γενικότητες ας επικεντρωθούμε στην διπλωματική εργασία ενός πολυτεχνικού τμήματος με αντικείμενο το ΗΜΜΥ.

Διπλωματική εργασία

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας από τους φοιτητές που ακολουθούν το 5ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι υποχρεωτική και πιστώνεται με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο:

  • να εμβαθύνουν οι φοιτητές σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία,
  • στην εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική σκέψη και μεθοδολογία, την επισκόπηση της υπάρχουσας γνώσης και την ερευνητική προσπάθεια,
  • στο να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να διευρύνουν τη σκέψη τους και να επιδιώξουν την καινοτομία,
  • στην παροχή στους φοιτητές της δυνατότητας να έρχονται σε επαφή με ερευνητικά θέματα αιχμής, ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέροντά τους

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει και βελτιώσει τις δεξιότητές τους:

  • στη δομημένη αναζήτηση επιστημονικών πηγών και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση,
  • στη σαφή διατύπωση ενός επιστημονικού προβλήματος, και στην οργάνωση και το σχεδιασμό της μεθοδολογίας για την αντιμετώπισή του,
  • στη συλλογή δεδομένων, την επεξεργασία τους, την παρουσίασή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ερμηνεία των φαινομένων,
  • στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής,
  • στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων και στην παρουσίασή τους σε ευρύ κοινό.
Διαβάστε  Vip Transfers στην Κέρκυρα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Διαδικασίες ολοκλήρωσης – Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και με την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής υποβάλλει τη διπλωματική του εργασία στη Γραμματεία σε ηλεκτρονική μορφή. Η Συνέλευση ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή από μέλη του μόνιμου και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος για την αξιολόγησή της. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας από τον φοιτητή σε ευρύ κοινό. Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών μπορούν να οργανώνονται ομαδικά σε καθορισμένες ημερομηνίες τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο και να τις παρακολουθούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες και φοιτητές), καθώς και επισκέπτες.

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Sign up to receive the latest updates and news

© 2022 Pasignosto.gr - All rights reserved. Κατασκευή και Προώθηση ιστοσελίδων SEO Marketer