Δικηγόροι που αναλαμβάνουν την ρύθμιση οφειλών και δανείων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Δικηγορικά γραφεία για ρυθμίσεις χρεών με το αίσθημα της ευθύνης.