Τι περιλαμβάνει η αρχιτεκτονική μελέτη

Τι περιλαμβάνει η αρχιτεκτονική μελέτη

Αναλυτικός Οδηγός για το Περιεχόμενο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτελεί θεμελιώδες έγγραφο για την υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου, καθορίζοντας τη μορφή, τη λειτουργία και τα αισθητικά χαρακτηριστικά του. Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει αναλυτικά τα βασικά στάδια και τα επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη.

Στάδια Εκπόνησης Αρχιτεκτονικής Μελέτης:

 1. Προμελέτη:

  • Συζήτηση με τον πελάτη για την κατανόηση των αναγκών, των επιθυμιών και του προϋπολογισμού του.
  • Ανάλυση του οικοπέδου και των πολεοδομικών περιορισμών.
  • Σχεδιασμός πρότασης με διάφορες εναλλακτικές λύσεις.
  • Επιλογή της κατάλληλης λύσης από τον πελάτη.
 2. Προκαταρκτική Μελέτη:

  • Σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων κάτοψης, τομών και όψεων.
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση του κτιρίου.
  • Εκπόνηση μελέτης φωτισμού και ηλιασμού.
  • Προϋπολογισμός κατασκευής.
  • Υποβολή της μελέτης για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

μελετες

 1. Οριστική Μελέτη:

  • Ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων με λεπτομέρειες.
  • Σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας.
  • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Σύνταξη περιγραφής εργασιών και τεχνικών προδιαγραφών.
  • Συγκέντρωση απαραίτητων εγκρίσεων και βεβαιώσεων.
 2. Εφαρμογή Μελέτης:

  • Επίβλεψη της κατασκευής από τον αρχιτέκτονα.
  • Συνεργασία με τους μηχανικούς και τους εργολάβους.
  • Έλεγχος ποιότητας των εργασιών.
  • Τελική παράδοση του έργου.

Περιεχόμενο Αρχιτεκτονικής Μελέτης:

 • Γενικά Στοιχεία:

  • Πληροφορίες ιδιοκτήτη και οικοπέδου.
  • Περιγραφή του έργου.
  • Πολεοδομικά στοιχεία.
  • Κύριες διαστάσεις του κτιρίου.
  • Χρήσεις των χώρων.
  • Ενεργειακή απόδοση.
 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια:

  • Κάτοψη όλων των επιπέδων.
  • Τομές σε διάφορες κατευθύνσεις.
  • Όψεις του κτιρίου.
  • Σχεδιαγράμματα κλιμακοστασίου και ραμπών.
  • Σχεδιαγράμματα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Λεπτομέρειες:

  • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες τοιχοποιίας, δαπέδων, οροφών κτλ.
  • Σχεδιαγράμματα κουφωμάτων, θυρών και ειδικών κατασκευών.
  • Σχεδιαγράμματα υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Περιγραφές και Προδιαγραφές:

  • Περιγραφή εργασιών για κάθε είδος εργασίας.
  • Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευών.
  • Πίνακας επιφανειών και όγκων.
 • Φωτορεαλιστικά Σχέδια:

  • 3D απεικόνιση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.
  • Φωτορεαλιστικά renderings εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Συμπληρωματικά Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Μελέτης:

  • Μελέτη Φωτισμού:

   • Σχεδιασμός φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
   • Επιλογή φωτιστικών σωμάτων.
   • Υπολογισμός φωτισμού.
  • Μελέτη Ηλιασμού:

   • Ανάλυση ηλιασμού του κτιρίου.
   • Σχεδιασμός σκίασης.
  • Μελέτη Περιβαλλοντικής Επιρροής:

   • Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επιρροής του έργου.
   • Προτάσεις για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
  • Μελέτη Προσβασιμότητας:

   • Σχεδιασμός για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία.
  • Προϋπολογισμός:

   • Αναλυτικός προϋπολογισμός κατασκευής.
  • Χρονοδιάγραμμα:

   • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

  Παρατηρήσεις:

  • Το περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την κλίμακα του έργου.
  • Η συνεργασία με τον αρχιτέκτονα είναι απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση της μελέτης και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

  Συμβουλές:

  • Επιλέξτε έναν έμπειρο και αξιόπιστο αρχιτέκτονα.
  • Συζητήστε λεπτομερώς τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.
  • Ελέγξτε προσεκτικά τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης.
  • Μην διστάσετε να θέσετε ερωτήσεις και να ζητήσετε διευκρινίσεις.
Διαβάστε  Μεταφορά Καναπέ Αθήνα Θεσσαλονίκη

Προσθήκη σχολίου

Sign up to receive the latest updates and news

© 2022 Pasignosto.gr - All rights reserved. Κατασκευή και Προώθηση ιστοσελίδων SEO Marketer